واحد نیتروژن

واحد نیتروژن مایع به لحاظ اهمیت و همچنین به لحاظ نیاز اکثر واحد های تولیدی به نیتروژن مایع یا گاز، گلوگاه شرکت داروسازی بحساب می آید.و از طرفی توجه به پرهزینه بودن تولید و نگهداری وذخیره آن می تواند تأثیر بسزایی در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصولات و کاهش هزینه های شرکت و افزایش بهره وری داشته باشد.

واحد نیتروژن مایع دارای دو خط تولید می باشد که هر کدام در شبانه روز می تواند حدود 5/12 تن نیتروژن مایع تولید نماید.

نیتروژن مایع تولیدی دارای خلوصی بالای999/99٪ باشد این مجموعه تولیدی از یک دستگاه کمپرسور و یک دستگاه بوستر جهت تولید و افزایش فشار هوا و همچنین دو واحد خشک کن و دو واحد برج تقطیر تشکیل شده است.

نیتروژن مایع و گاز جهت انتقال مواد و کاهش دما در راکتورها و همچنین رطوبت زدایی از محصولات تولیدی در مواد اولیه مورد استفاده واقع می گردد.

حدود 59٪ از کل برق مصرفی شرکت داروسازی از این محل می باشد.پروسه تولید آن بسیار حساس بوده و کوچکترین اشتباه و سهل انگاری در پروسه تولید موجبات کاهش مقدار تولید،کاهش خلوص نیتروژن و بالاخره یخ زدگی برج های تقطیر را بدنبال خواهد داشت.