پیشنهادات و شکایات


شرکت داروسازی دانا با در نظر گرفتن حقوق مشتریان و مصرف کنندگان این مجموعه پل ارتباط مستقیم با مسئول فنی شرکت در فرم ذیل را فراهم نموده است. همچنین شایان ذکر است جهت رفاه مشتریان محترم تلفن گویای ثبت شکایات و انتقادات مشتریان بشماره 36300030-41-98+ آماده پاسخگویی به مشتریان عزیز می باشد.نام * :
نام خانوادگی * :
سمت/شغل :
تلفن * :
ایمیل * :
نام محصول :
شماره برچسب :
موضوع* :
شرح شکایت * :
کد امنیتی * :
  c
 

لطفا کد امنیتی را وارد نمایید.