هیئت مدیره و تشکیلات سازمانی

مدیر ارشد تولید

اصغر نفیسی مدیر ارشد تولید مهندس اصغر نفیسی متولد 1351 فارغ‌التحصیل لیسانس شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز با 8 سال سابقه کارمدیریتی از سال 1377 همکاری خود با داروساز دانا را آغاز نمودند ایشان قبل از احراز پست مدیریتی در واحدهای تولیدی شرکت تحت عناوین مختلف شغلی فعالیت داشته اند و ... ادامه ...

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ آزمایشگاههای کنترل کیفی

الهام خسروی ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ آزمایشگاههای کنترل کیفی دکتر الهام خسروی متولد 1369 فارغ‌التحصیل دکترای عمومی داروسازی در سال 1393 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز با عنوان پایان نامه تهیه و ارزیابی برون تن فیلم مخاط چسب سلژیلین، از سال 1394 طرح نیروی انسانی خود را در بیمارستان امام خمینی اسکو با ... ادامه ...

مدیر ارشد مالی

مسعود اصل فرشباف زبردست مدیر ارشد مالی مسعود اصل فرشباف متولد 1359 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد با 1 سال سابقه کار مدیریتی از سال1387 همکاری خود با داروساز دانا را با سمت رئیس حسابداری صنعتی شروع و با سپری نمودن مسیر پیشرفت شغلی و بلحاظ داشتن استعداد و ... ادامه ...

مدیر ارشد بازاریابی و فروش

مهدی فروتن یزدیان مدیر ارشد بازاریابی و فروش دکتر مهدی فروتن یزدیان متولد 1354 فارغ‌التحصیل دکترای پزشکی از دانشگاه آزاد یزد با 5 سال سابقه کار مدیریتی از سال 1391 همکاری خود داروساز دانا را شروع و بلحاظ تجربه کاری مرتبط در سایر نهادها و شرکتها همزمان سمت مدیریت واحد ... ادامه ...

مدیر ارشد حسابرسی داخلی

ابوالفضل علیزاده مدیر ارشد حسابرسی داخلی ابوالفضل علیزاده متولد 1360 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با 2سال سابقه کار مدیریتی از سال 1393همکاری خود با داروساز دانا را با سمت رئیس حسابرس داخلی شروع و بلحاظ داشتن استعداد و شایستگی به جهت ... ادامه ...

  << صفحه 3 از 5 | < 1  2  [3]  4  5  >   >>