مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

احمد خارزی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس احمد خارزی متولد 1344 فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران با 29 سال سابقه کار مدیریتی در سال 85 با عنوان پستی قائم مقام مدیر عامل جذب شرکت گردیده و پس مدت اندکی موفق به سمت مدیرعاملی شرکت به ایشان واگذار گردید و همزمان به عضویت هیئت مدیره شرکت نائل آمدند. ایشان پیش از آغاز همکاری با گروه، ۱۵ سال سابقه کار مدیریتی در صنایع متفاوت داشته اند. از جمله سوابق مدیریتی نامبرده میتوان به مدیرعاملی شرکت داروپخش باکو ، مدیر تولید و معاون بازرگانی داروسازی زهراوی و مدیر تولید مهمات سازی تهران و ... اشاره نمود . نامبرده در سیاستگزاری راهکارهای توسعه ای شرکت تلاش بی وقفه‌ای دارند همچنین تدوین استراتژی با بهره گیری از نظرات اعضاء هیئت مدیره و مدیران ارشد سازمان و نظارت بر عملکرد مسئولین شرکت و اختصاص منابع لازم جهت تحقق اهداف مشخص شده از مسئولیتهای ایشان می باشد.