کلوگزاسیلین


برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید


نام دارو:

کلوگزاسیلین 500 میلی گرم

دسته ی دارویی:

آنتی بیوتیک های پنی سیلین

موارد مصرف:

عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی، پنومونی و راش های پوستی

مکانیسم اثر:

این دارو مانند بتالاکتام ها، باعث مهار ترانس پپتیدازها می شود و باعث مهار پپتید و گلیکان های دیواره ی سلولی باکتری و تخریب دیواره ی سلولی باکتری می شود.

مقدار و نحوه ی مصرف صحیح:

مقدار دارو را برای هر بیمار پزشک تعیین می کند. ولی با این حال مقدار معمول مصرف دارو به شرح زیر است:

بزرگسالان: دوز مرسوم کلوگزاسیلین از راه وریدی 250 الی 500 میلی گرم هر 6 ساعت می باشد. در عفونت های شدید، دوزهای بالاتر و با فواصل تجویز کمتر می تواند تزریق گردد. حداکثر دوز روزانه کلوگزاسیلین 4 گرم می باشد.

کودکان: در اطفال و کودکان تا 20 کیلوگرم وزن بدن، دوز مرسوم کلوگزاسیلین از راه وریدی 25/6 الی 5/12 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن هر 6 ساعت می باشد. در کودکان بیشتر از 20 کیلوگرم، از دوز بالغین استفاده شود.

تزریق عضلانی: محتویات ویال های 500 میلی گرمی را 5/2 میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده و در داخل عضله تزریق نمائید.

تزریق مستقیم داخل وریدی: محتویات ویال های 500 را در 5 میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده و محلول بدست آمده را به آرامی در طول 2 تا 4 دقیقه تزریق نمائید.

انفوزیون وریدی: محتویات ویال های 500 میلی گرمی را در 5 میلی لیتر آب قابل تزریق حل نموده و محلول های بدست آمده را توسط یک مایع انفوزیون مناسب نظیر محلول 5 درصد دکستروز تزریقی یا محلول 9/0 درصد کلروسدیم تزریقی رقیق و مطابق با دوز تجویز شده انفوزیون نمائید.

رنگ محلول تازه تهیه شده شفاف و بی رنگ می باشد در صورت تغییر رنگ از تزریق خودداری نمائید.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه ی بیماری و حساسیت احتمالی به پنی سیلین ها از مصرف این دارو خودداری نمائید.

در صورت بروز واکنش های آلرژیک درمان را متوقف نمائید و به پزشک معالج اطلاع دهید.

هشدار:

فواصل زمانی تزریق را که توسط پزشک تعیین شده است دقیقا مراعات نموده و دوره درمان را کامل کنید.

تداخلات دارویی:

مخلوط نمودن پنی سیلین ها از جمله کلوگزاسیلین با آمینوگلیکوزید ها نظیر جنتامایسین ممکن است باعث غیرفعال شدن هر دو گروه از آنتی بیوتیک های فوق گردد. اگر آنتی بیوتیک های فوق به صورت هم زمان مصرف شوند، تزریق عضلانی بایستی در دو نقطه ی جداگانه و حداقل با یک ساعت فاصله انجام گیرد. از مخلوط نمودن کلوگزاسیلین با آمینوگلیکوزید ها در تزریق وریدی خودداری گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در بارداری و شیردهی باید طبق نظر پزشک معالج مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

فرآورده خشک را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمائید.

اگر تاریخ انقضای دارو سپری شده باشد از تزریق آن خودداری نمائید.

شکل دارویی:

هر ویال محتوی کلوگزاسیلین سدیم 500 میلی گرم می باشد.