تحقیق و توسعه

با توجه به اینکه در شرکت داروسازی دانا تولید مواد موثره و محصولات دارویی  بطور همزمان انجام می شود، تحقیق و توسعه در این شرکت به دو واحد مستقل زیر نظر مدیر عامل تفکیک شده است.
واحد تحقیق و توسعه مواد موثره، در چهار بخش تخصصی وظایف زیر را انجام می دهد
  1. بخش شیمی فرایند : این بخش وظیفه بهینه سازی فرایندها و ارزیابی منابع مواد اولیه در محصولات جاری شرکت را بر عهده دارد. همکاران با تجربه این بخش با تخصص های شیمی آلی و کاربردی خطوط تولید شرکت را پشتیبانی می نمایند.
  2. بخش توسعه محصول : انتخاب محصولات جدید، سنتز ترکیبات آلی جدید، سنتز ناخالصیها و ارائه خدمات علمی به بخش شیمی از مهمترین وظایف این بخش میباشد. همکاران با تحصیلات مقطع دکتری شیمی آلی وظایف این بخش را عهده دار هستند.
  3. بخش مهندسی فرایند: این بخش با بهره گیری از تخصص فارغ التحصیلان مهندسی شیمی، وظیفه افزایش مقیاس فرایندها و انتقال دانش فنی بدست آمده در دو بخش فوق به مقیاس صنعتی را دارد. پشتیبانی از واحدهای بازیابی حلال و تصفیه خانه بیولوژیکی نیز از وظایف این بخش میباشد.
  4.  بخش آنالیز تحقیقاتی: انجام آنالیزهای محصولات تولیدی در بخشهای فوق و همچنین تدوین روشهای جدید آنالیز و یا راه اندازی متدهای آنالیز برای محصولات جدید و ارائه به واحد کنترل کیفی از اهم وظایف این بخش میباشد.