سفازولین 250 میلی گرمنام دارو:

سفازولین

دسته ی دارویی:

آنتی بیوتیک های سفالوسپورینی نسل اول

مواردمصرف:

عفونت های گرم مثبت کوکسی کوله سیستیت عفونت های ادراری

مکانیسم اثر:

از طریق مهر سنتز دیواره ی سلولی باکتری ها، موجب ناپایداری باکتری شده و اثر باکتری سایدی ایجاد می کند.

فارماکوکینتیک:

نیمه عمر دارو 90 الی 150 دقیقه می باشد در کبد متابولیزه می شود و 80 درصد دارو به صورت دست نخورده از ادرار دفع می گردد.

دوز و نحوه ی صحیح مصرف:

مقدار دارو برای هر بیمار را پزشک معین می کند.
بزرگسالان: دوز مرسوم سفازولین در بزرگسالان بصورت انفوزیون، 250 میلی گرم تا 5/1 گرم هر 6 تا 8 ساعت است. حداکثر دوز روزانه سفازولین 6 گرم می باشد که در موارد نادر می تواند تا 12 گرم افزایش داده شود.
نوزادان و اطفال‌: در نوزادان تا یک ماهگی و یا اطفالی که کمتر از 2 کیلوگرم وزن داشته یا در اطفالی که بیشتر از 2 کیلوگرم وزن داشته ولی 7 روز یا کمتر از تولدشان گذشته باشد دوز سفازولین بصورت انفوزیون وریدی، 20 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت، در نوزادان بزرگتر از 7 روز و یا سنگین تر از 2 کیلوگرم، 20 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن هر8 تا 12 ساعت و در کودکان بین 25/6 تا25 میلی گرم برای هرکیلوگرم وزن بدن هر6 ساعت یا 3/8 تا 3/33 میلی گرم هر 8 ساعت می باشد.
در بزرگسالان و کودکان مبتلا به نارسائی کلیه ها، دوز دارو بایستی توسط پزشک تنظیم گردد.
تزریق عضلانی: محتویات ویال های 250 میلی گرمی و 500 میلی گرمی را در 2 میلی لیتر و ویال های 1 گرمی را در 4 میلی لیتر آب سترون قابل تزریق یا محلول 9/0 درصد سدیم کلراید تزریقی حل نموده و به طور عمیق تزریق نمائید.

انفوزیون وریدی: محتویات ویال های 250 میلی گرمی را در 5 میلی لیتر و 500 میلی گرمی و 1 گرمی را در 10 میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده و محلولهای بدست آمده را مجددا با 50 تا 100 میلی لیتر مایع انفوزیون نظیر محلول سدیم کلراید تزریقی، محلول 5 یا 10 درصد دکستروز تزریقی و 9/0 درصد سدیم کلراید تزریقی ، محلول رینگر تزریقی رقیق نموده و مطابق با دوز تجویز شده طی مدت 30 دقیقه انفوزیون نمائید.

موارد منع مصرف:

قبل از شروع درمان، بایستی از سابقه بیمار و حساسیت احتمالی وی نسبت به سفالوسپورین ها و پنی سیلین ها اطلاع حاصل نمود. افراد آلژریک به پنی سیلین، مشتقات پنی سیلین و یا پنی سیلامین ممکن است به سفازولین نیز حساس باشند. موارد حساسیت شدید و حتی واکنش های آنافیلاکتیک در افراد حساس به پنی سیلین بعد از تجویز سفازولین گزارش گردیده است. در صورت بروز واکنش های آلژریک، تزریق دارو را متوقف نموده و با پزشک معالج مشورت نمائید.

در صورت بروز اسهال شدید از مصرف داروهای ضداسهال خودداری نموده و با پزشک معالج مشورت نمائید. در صورت بروز اسهال خفیف و تداوم آن با پزشک معالج یا دکتر داروساز مشورت نمائید.

هشدار:

در افراد دیابتیک، تجویز سفالوسپورین ها از جمله سفازولین می تواند سبب واکنش کاذب مثبت نسبت به آزمون گلوکز ادرار با سولفات مس گردیده و یا مقدار قند ادرار را بطور کاذب بیشتر از مقدار واقعی نشان دهد. قبل از هر گونه تغییر در ژریم غذایی و دوز دارو با پزشک معالج مشورت نمائید.

در صورت نیاز به تزریق همزمان عضلانی سفازولین با آمینوگلی کوزیدها نظیر جنتامایسین، این داروها بایستی در دو نقطه جداگانه تزریق شوند.

فواصل زمانی تزریق را که توسط پزشک معین شده است دقیقاً مراعات نموده و دوره درمان را کامل کنید.

از مخلوط کردن سفازولین با سایر داروها مخصوصاً آمینوگلی کوزیدها به منظور تزریق وریدی خودداری گردد.

تداخلات دارویی:

مصرف هم زمان این دارو با داروهای وارفارین، هپارین انوکساپارین، ارگاتروبان و اتینیل استرادیول تداخل دارد در صورت مصرف هم زمان با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در بارداری و شیردهی با مشورت پزشک معالج مصرف شود.

شرایط نگهداری:

فرآورده خشک در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد و دور از نور و درون جعبه نگهداری شود.
محلول آماده برای تزریق، زلال یا زردکم رنگ تا زرد رنگ می باشد. در صورت تغییر رنگ از تزریق خودداری شود.

شکل دارویی:

هر ویال محتوی سفازولین ( به صورت سدیم) 250 میلی گرم، 500 میلی گرم یا 1 گرم می باشد.