آگهی مزایده اقلام ضایعاتی شرکت داروسازی دانا سال 1401

۰۵ مرداد ۱۴۰۱

شرکت داروسازی دانا در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعاتی در سال 1401 اقدام نماید. علاقمندان می‌توانندجهت رویت اقلام ضایعاتی از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری به محل کارخانه واقع در کیلومتر 15 جاده تبریزتهران، پشت جنگلبانی قزلجه میدان مراجعه نموده و لیست اقلام ضایعاتی و اسناد مزایده را از طریق سایت www.daanapharma.com دریافت نمایند. قیمت های پیشنهادی بایستی در مدت مقرر بصورت کتبی طبق شرایط اعلام شده در اسناد مزایده ارسال گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن36300460 با واحد فروش تبریز تماس حاصل نمایند.

1- ساعات بازدید و دریافت فرم مزایده ار ساعت 9 الی 12 ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه خواهد بود.

2- جهت شرکت در مزایده بایستی 10% مجموع قیمت پیشنهادی به حساب شرکت واریز نموده، و رسید آن به همراه فرم مزایده تکمیل شده را در پاکت سربسته به انتظامات شرکت تحویل نماید.( در صورت عدم ارائه مدارک واریز سپرده، در مزایده شرکت داده نخواهد شد)

3- گشایش پاکت‌ها بصورت غیرحضوری و پس از اتمام مهلت قانونی شرکت در مزایده انجام خواهد بود.

4- پس از تعیین برنده، سپرده نفرات اول و دوم نگهداری شده و سپرده سایرین مسترد خواهد شد. در صورت انصراف برنده، پس از اعلام نتایج، سپرده وی بنفع شرکت ضبط و نفر بعدی جایگزین خواهد شد.

5- از برنده مزایده معادل ارزش محموله قابل تحویل چک ضمانت اخذ خواهد شد.

6- شرکت داروسازی دانا در هر مرحله از مزایده(حتی پس از اعلام برنده) در رد و یا پذیرش برنده مختار می باشد

7- به قیمتهای پیشنهادی 9% ارزش افزوده نیز اعمال خواهد شد.

8- برنده مزایده منحصرا" فردی است که فرم را تکمیل و سپرده را واریز نموده است. بنابراین شراکتهای بیرونی برندگان مزایده ارتباطی به این سازمان ندارد.

9- تحت هیچ شرایطی برنده مزایده حق واگذاری موضوع مزایده به غیر را ندارد.

فایل 

فرم 

برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید