تمدید مجوز مرگز آموزشی بین کارگاهی

۱۸ شهريور ۱۴۰۰

شرکت داروسازی دانا پس از اخذ تأئیدیه های لازم موفق به تمدید پروانه مرکز آموزشی بین کارگاهی گردید.

مراسم اعطاء این مجوز روز چهارشنبه مورخه 17/06/1400 طی جلسه رسمی با حضور مدیر کل محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر وکالتی در معیت معاون آموزشی جناب آقای دکتر کیان ، رئیس آموزشگاههای آزاد استان جناب آقای حی العالم و مدیر آموزش استان جناب آقای مهندس صاحبی و جمعی از مدیران ارشد شرکت داروسازی دانا در محل شرکت برگزار گردید .

در این مراسم مدیر کل فنی و حرفه ای استان به اشاره به وظایف مهم سازمان در قبال صنعت و ضرورت توجه به ارتقاء سطح مهارت شاغلین و پرورش نیروهای متخصص ، همکاری نزدیک بین سازمان و صنعت را ضروری دانستند . در ادامه مسئولین و مدیران شرکت داروسازی دانا با اشاره به پتانسیل های موجود در شرکت ، زمینه های همکاری نزدیک بین شرکت و سازمان فنی و حرفه ای را مورت بحث و بررسی قرار دادند.

سرانجام پس از اعطاء پروانه مرکز آموزش بین کارگاهی توسط مدیر کل فنی و حرفه استان، از واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای در حال توسعه شرکت بازدید بعمل آمد.

برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید