آگهی مزایده اقلام ضایعاتی شرکت داروسازی دانا سال 1400

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

آگهی مزایده اقلام ضایعاتی شرکت داروسازی دانا سال 1400

شرکت داروسازی دانا در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعاتی در سال 1400 اقدام نماید. علاقمندان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری با مراجعه به محل کارخانه واقع در کیلومتر 15 جاده تبریزتهران، پشت جنگلبانی قزلجه میدان، جهت رویت و دریافت لیست اقلام ضایعاتی و اسناد مزایده، اقدام نموده و قیمت های پیشنهادی را ظرف مدت مقرر بصورت کتبی طبق شرایط تعیین شده در اسناد مزایده ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن36300460 با واحد فروش تبریز تماس حاصل نمایند.

1- ساعات بازدید و دریافت فرم مزایده ار ساعت 9 الی 12 ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه خواهد بود.

2- جهت شرکت در مزایده بایستی 10% مجموع قیمت پیشنهادی به حساب شرکت واریز نموده، و رسید آن به همراه فرم مزایده تکمیل شده را در پاکت سربسته به انتظامات شرکت تحویل نماید.( در صورت عدم ارائه مدارک واریز سپرده، در مزایده شرکت داده نخواهد شد)

3- گشایش پاکت‌ها بصورت غیرحضوری و پس از اتمام مهلت قانونی شرکت در مزایده انجام خواهد بود.

4- پس از تعیین برنده، سپرده نفرات اول و دوم نگهداری شده و سپرده سایرین مسترد خواهد شد. در صورت انصراف برنده، پس از اعلام نتایج، سپرده وی بنفع شرکت ضبط و نفر بعدی جایگزین خواهد شد)

5- از برنده مزایده معادل ارزش محموله قابل تحویل چک ضمانت اخذ خواهد شد.

6- شرکت داروسازی دانا در هر مرحله از مزایده(حتی پس از اعلام برنده) در رد و یا پذیرش برنده مختار می باشد

7- به قیمتهای پیشنهادی 9% ارزش افزوده نیز اعمال خواهد شد.

نام و نام خانوادگی:

مبلغ واریزی :

آدرس دقیق :

تلفن تماس ( ثابت و موبایل ) :

شماره اقتصادی : شناسه ملی برای اشخاص حقوقی :

کد ملی برای اشخاص حقیقی:

شماره حساب شرکت داروسازی دانا : 0100532430004 بانک ملی(سیبا)


لیست اقلام مزایده 

فرم 

برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید