مراسم بزرگداشت روز حمل و نقل

۲۹ آذر ۱۳۹۹

بمناسبت بزرگداشت 26 آذرماه روز حمل و نقل تیم مدیریتی داروسازی دانا شامل مدیرعامل، مدیر حراست ، مدیر اداری و منابع انسانی و تعدادی از روسای واحد اداری و منابع انسانی با برگزاری مراسمی از زحمات کارکنان امور نقلیه قدردانی نمودند

در این مراسم مدیریت عامل با تبریک این روز ضمن تشکر از زحمات واحد نقلیه اعلام نمودند بدون تلاشهای این واحد پرسنل شرکت نمی توانند با حضور بموقع و ایمن در سرکار خدمات مناسبی ارائه نمایند. زحمات واحد نقلیه قطعاً در روند کار شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در خاتمه مدیریت عامل با اهداء تقدیرنامه و هدایایی از کلیه پرسنل واحد مذکور قدردانی نمودند.

برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید