معاون پشتیبانی

وحید قیامی

معاون پشتیبانی 

وحید قیامی متولد 1353 فارغ‌التحصیل کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز از سال1379 همکاری خود با داروساز دانا را آغاز و پس از سپری نمودن مسیر پیشرفت شغلی از سال 1398 بعنوان معاون پشتیبانی شرکت ادامه همکاری داشته اند ، ایشان قبل از انتصاب به سمت معاونت شرکت ، به مدت 8 سال در پستهای مدیریتی مختلف شرکت منجمله مدیریت تحقیقات مواد اولیه ، مدیریت پشتیبانی تولید و مدیریت تحقیقات دارو مشغول بکار بوده اند نظارت بر عملکرد واحد پشتیبانی تولید و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق استراتژیهای کلان شرکت و ارائه مشاوره در جهت بهبود و تسریع در اجرای آن از جمله وظایف ایشان می باشد .