معاونت مالی اداری و عضو هیات مدیره

میرعلی سید باقری معاون مالی و اداری و عضو هیأت مدیره ، متولد 1345 ، کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری از مرکز آموزش عالی صنایع ، کارشناس ارشد رشته حسابداری از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری کسب و کار با 27 سال سابقه کار مدیریتی از اوایل سال 1384 همکاری خود را با داروسازی دانا به عنوان مدیر مالی شروع کرد. با توجه به دارا بودن تجربه و شایستگی لازم از اواخر همان سال  بعنوان معاون مالی و اداری منصوب و بدنبال آن در سال91 به جهت اشرافیت بر امورات و صلاحیت لازم ، از طرف شرکت سرمایه گذاری شفادارو بعنوان عضو موظف هیأت مدیره شرکت منصوب گردیدند .

مشارالیه در طول سابقه خدمت خود ضمن مشارکت در تصمیم گیری های کلان شرکت نظارت مستمر در تدوین ساختار و تشکیلات سازمانی را عهده دار بوده همچنین ساماندهی امور مالی در حوزه سرمایه گذاری و توسعه شرکت ، ایجاد شفافیت و پیگیری مطالبات و بروز رسانی سیستمها و روشها را برعهده دارند.