ZAXIME100 mg/5 ml


برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید

Cefexime

Suspension 100 mg/5 ml

زاکسیم(سفیکسیم)سفیکسیم آنتی بیوتیکی ازدسته سفالوسپورینهای  نسل سوم است که بصورت خوراکی در درمان عفونتهای زیر مصرف میشود:

Otitis media, Pharyngitis, Bronchitis and  tract infection & Gonorrohoea


١-راهنمائی های عمومی برای مصرف صحیح دارو :
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویزشده است ،لذا از مصرف آن در موارد مشابه ویا توصیه آن بدیگران خودداری فرمائید. قبل
ازمصرف این دارو درموارد ذیل ،با پزشک خود مشورت نمائید :
-در صورت وجود هر نوع واکنش مربوط به حساسیت به سفالوسپورینها، پنی سیلینها وسایر مشتقات ان ،پنی سیلامین و نیز
حساسیت به مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ ورنگها.
-سابقه بیماریهای  گوارشی شامل کولیت،اختلال عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی.
-بیمارانی که داروهای ضدانعقاددریافت میکنند.(سفیکسیم ممکن است باعث افزایش زمان پروترومبین گردد.)
-قبل از انجام هر نوع تست آزمایشگاهی یا استفاده ازقرصهای ضد بارداری .
-در صورت بروزاسهال بعد از مصرف این دارو (از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال بدون مشورت پزشک خودداری کنید.)
-در صورت مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیگوزیدها یا ونکومایسین احتمال بروزمسمومیت کلیوی افزایش می یابد.

٢- عوارض جانبی
هر دارو بموازات ایجاداثرات درمانی موردنظر،ممکن است سبب بروزعوارض نا خواسته  نیزبشود.اگر چه کلیه این عوارض در یک
فرد مشاهده نمیشود ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک معالج مشورت نمائید:
-عوارض گوارشی شامل:اسهال وتغییرات مدفوع،تهوع،استفراغ وسوءهاضمه ودرد شکمی.
-واکنشهای آلرژیک شامل : تب داروئی ،بثورات پوستی،کهیر،خارش .
-عوارض دستگاه عصبی مرکزی شامل : سردرد و سرگیجه

٣-روش تهیه سوسپانسیون :
ابتداچند بارشیشه راتکان دهید تا ذرات پودر از هم بازشود. سپس تا خط نشانه آب جوشیده و سرد  شده را در دو مرحله به پودر
بیافزائید و هر بار شیشه را بخوبی تکان دهید سپس تا خط نشانه آب جوشیده و سرد شده اضافه کنید تا سوسپانسیون یکنواخت  بدست آید .سوسپانسیون زاکسیم  رابا استفاده ازپیمانه داخل جعبه مصرف کنیدو یا از پیمانه ای استفاده کنید که مقدار لازم(
۵ میلی لیتر)رابه بیمار برساند.
قبل وبعد از هر بار مصرف پیمانه را بخوبی بشوئید.

۴-شرایط نگهداری وتوصیه های عمومی :
فراورده خشک   را  دور از رطوبت ودر دمای زیر
۳۰درجه سانتیگراد (ترجیحا ما بین ۱۵الی ۳۰درجه سانتیگراد)ودور از نور  مستقیم آفتاب ودربسته بندی اصلی خود نگهداری نمائید.

سوسپانسیون پس از تهیه٧روز در دمای اتاق و
۱۴روز دریخچال قابل نگهداری است.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمائید.

۵- مقدار ونحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو را پزشک معین مینماید.مقدار مصرف معمول دارو بشرح زیراست :

-کودکان :
با وزن کمتر از
۵٠ کیلوگرم،  ۸ میلی گرم بازای  هر کیلو از  وزن  بدن هر ٢۴ساعت و یا ۴ میلیگرم بازای  هرکیلو از  وزن  بدن
هر١٢ساعت ازسوسپانسیون خوراکی مصرف شود.
-نوزادان :
برای نوزادان زیر ٦ماه مصرف دارو باید زیرنظر پزشک متخصص باشد.
-دارو را در فواصل زمانی منظم همراه غذ ا یا  با معده خالی میل  نموده و در صورت بروز  تحریکات گوارشی ، آنرا  همراه  غذا میل کنید.
-اگر مصرف یک نوبت دارو را فراموش نمودیدبلافاصله بعداز بیاد آوردن دوز تجویز شده آنرا میل کنید،ادامه درمان  طبق برنامه
تنظیم شده  اولیه  خواهد بود  اگر زمان مصرف  نوبت  بعدی فرا  رسیده  باشد  دارو  را طبق  برنامه پیش بینی شده  اولیه  مصرف
نمائید،هرگز مقدار بعدی را دو برابر نکنید .

٦-مسمومیت :
در صورت مصرف اتفاقی بیشتراز مقدار تعیین شده توسط پزشک،درمان را متوقف نموده وبیمار را به بیمارستان یا مراکز درمان
مسمومیت انتقال دهید.

۷- بسته بندی واشکال داروئی :
پودر آماده برای تهیه سوسپانسیونهای 100mg/5ml  (100ml)  ,  100mg/5ml (50ml )