پنی سیلین G پتاسیم - 5.000.000U


برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید