پنی سیلین G پتاسیم - 5.000.000U


برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید


نام دارو:

پنی سیلین جی پتاسیم

دسته ی دارویی:

آنتی بیوتیک از دسته ی پنی سیلین ها

موارد مصرف:

سیاه زخم، عفونت کلستریدیائی، پنوموکوکی، لیستریائی، دیفتری، باد سرخ، اندوکاردیت، مننژیت باکتریایی و سیفیلیس مادرزادی

مکانیسم اثر:

این دارو به پروتیین های دیواره ی سلولی باکتری ها متصل می شود و باعث ترانس پپتیداز ها می گردد. درنتیجه در ساخت پپتید و گلیکان های دیواره ی سلولی باکتری ها اختلال ایجاد می شود.

فارماکوکینتیک:

این دارو نیمه عمر 20 الی 50 دقیقه ای دارد و در کبد متابولیزه شده و به ترکیبات فعال تبدیل می شود.

مقدار و نحوه ی مصرف صحیح:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول این دارو در بزرگسالان به شرح زیر است:

به طور کلی مقدار مصرف دارو در عفونت های باکتریایی از یک میلیون واحد تا 5 میلیون واحد هر 4 الی 6 ساعت می باشد.

· در درمان Actinomyosis 10 میلیون تا 20 میلیون واحد روزانه به مدت 2 تا 6 هفته می باشد.

· در درمان سیاه زخم 2 میلیون واحد هر 6 ساعت.

· در درمان عفونت کلستریدیائی به صورت عضلانی یا انفوزیون 20 میلیون واحد روزانه.

· دردرمان باد سرخ 600 هزار تا 2 میلیون واحد هر 6 ساعت.

· در درمان اندوکاردیت 12 میلیون تا 20 میلیون واحد روزانه.

· عفونت لیستریائی 300 هزار واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه.

· مننژیت باکتریایی 50 هزار واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 4 ساعت یا 24 میلیون واحد روزانه تقسیم شده از هر 2 تا 4 ساعت.

· درمان نوروسیفلیس 2 تا 4 میلیون واحد هر 4 ساعت به مدت 10 تا 14 روز.

· درمان سپتی سمی و مننژیت 4 تا 6 میلیون واحد روزانه.

· درمان پریکاردیت باکتریایی 20 تا 30 میلیون واحد روزانه به مدت 4 الی 6 هفته.

· درمان عفونت Leptospirosis 5/1 میلیون واحد هر 6 ساعت.

حداکثر دوز مصرف در بزرگسالان 10 میلیون واحد می باشد.

مقدار مصرف معمول این دارو در کودکان به قرار زیر است:

· درمان عفونت لیستریائی 500 هزار تا یک میلیون واحد روزانه.

· درمان مننژیت نوزادان زیر 2 کیلوگرم 25 تا 50 هزار واحد به ازای هر کیلوگرم وزن هر 12 ساعت هفته ی اول سپس 50 هزار واحد به ازای هر کیلوگرم هر 8 ساعت. در نوزادان 2 کیلوگرم و بیشتر به میزان 50 هزار به ازای کیلوگرم بدن هر 8 ساعت هفته ی اول سپس 50 هزار واحد به ازای کیلوگرم بدن هر 6 ساعت.

· درمان سفیلیس مادرزادی 50 هزار واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت هفته ی اول سپس 50 هزار واحد به ازای هر کیلوگرم هر 8 ساعت به مدت 10 الی 14 روز.

· برای بقیه ی موارد در نوزادان کامل 30 هزار واحد به ازای هر کیلوگرم هر 12 ساعت و کودکان 8300 تا 17000 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 4 ساعت یا 12500 تا 25 هزار واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 6 ساعت می باشد.

تزریق وریدی مستقیم:

محتویات ویال های 5 میلیون واحد را در 18 میلی لیتر آب سترون قابل تزریق کلرور سدیم 9/0 درصد، دکستروز 5 % حل نموده و محلول آماده شده را به صورت آهسته داخل وریدی تزریق نمائید.

انفوزیون وریدی:

جهت انفوزیون وریدی محلول تهیه شده ی فوق را در محلول کلرور سدیم 9/0 درصد تزریقی یا دکستروز 5 درصد تزریقی تا غلظت 500 الی 1000 واحد در میلی لیتر رقیق نموده و محلول حاصل را انفوزیون نمائید.

به علت بهم خوردن تعادل الکترولیت های خون دوز های بالای 10 میلیون واحد یا بیشتر با انفوزیون آهسته وریدی انجام گیرد.

هر یک میلیون واحد از غلظت پنی سیلین جی پتاسیم حدود 6/1 میلی اکی والان ( 3/66 میلی گرم) پتاسیم دارد.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه ی حساسیت به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و پنی سیلامین از تزریق این دارو خودداری کنید.

در صورت داشتن نارسایی کبدی، کلیوی و قلبی عروقی با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

در برخی بیماران استفاده از پنی سیلین ممکن از سبب بروز اسهال گردد. در صورت بروز اسهال شدید از خوردن داروهای ضد اسهال خودداری نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

هشدار:

در صورت مصرف داروهای آمینوگلیکوزیدی، داروهای مهارکننده ی ACE مانند کاپتوپریل، دیوروتیک ها، مکمل های حاوی پتاسیم و داروهای موثر بر سطح پتاسیم خون با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

در صورت مصرف داروهای باکتریواستاتیک مانند کلرامفنیکل، اریترومایسین، سولفونامیدها و تتراسایکلین با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

تداخلات دارویی:

مصرف هم زمان این فرآورده با داروهای دسته ی تتراسایکلین ها تداخل دارد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی باید طبق نظر پزشک معالج صورت گیرد.

شرایط نگهداری:

فرآورده ی خشک را در دمای زیر25 درجه سانتیگراد، دور از نور خورشید و در داخل جعبه ی خود نگهداری نمائید.

رنگ محلول بعد از آماده سازی شفاف و بی رنگ بوده، در صورت تغیر رنگ از تزریق آن خودداری گردد.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.

شکل دارویی:

ویال های محتوی پنی سیلین جی پتاسیم 5 میلیون واحد در جعبه های 20 عددی عرضه می گردد.