پروکا-پن 800000


برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید


نام دارو:

پنی سیلین جی پروکائین

دسته ی دارویی:

آنتی بیوتیک های دسته ی پنی سیلین ها

مواردمصرف:

پنومونی

عفونت های استرپتوکوکی

عفونت های استافیلوکوک

اندوکاردیت باکتریایی

سفلیس

بیماری دیفتری

مکانیسم اثر:

این آنتی بیوتیک به پروتئین های دیواره ی سلولی باکتری متصل می شود و باعث مهار ترانس پپتیداز ها می گردد در نتیجه در ساخت پپتید و گلیکان های دیواره ی سلولی باکتری ها اختلال ایجاد می شود.

فارماکوکینتیک:

این دارو نیمه عمر 20 الی 30 دقیقه دارد و در کبد متابولیزه شده از طریق ادرار دفع می گردد.

مقدار و نحوه ی مصرف صحیح:

مقدار هر دارو برای بیمار را پزشک تعیین می کند.

بزرگسالان: 400000 واحد از راه عضلانی هر 12 الی 24 ساعت و یا طبق دستور پزشک.

کودکان: بالای 25 کیلوگرم وزن مانند بزرگسالان و زیر 25 کیلوگرم وزن نسبت به وزن بدن.

در سفلیس اولیه، ثانویه و نهفته: 600000 واحد در هر روز از راه عضلانی به مدت 8 روز

تزریق عضلانی:

به محتویات ویال های 400000 واحد، 1 میلی لیتر و ویال های 800000 واحد، 2 میلی لیتر آب سترون قابل تزریق افزوده و به خوبی بهم بزنید تا سوسپانسیون یکنواختی بدست آید. سوسپانسیون بدست آمده را با سرعت آرام و یکنواختی به طور عمیق در عضله تزریق نمائید.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه ی واکنش آلرژیک به پنی سیلین ها از مصرف این دارو خودداری نمائید.

در برخی بیماران استفاده از پنی سیلین ها ممکن است سبب بروز اسهال گردد، در صورت بروز اسهال شدید از خوردن داروهای ضد اسهال خودداری نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

هشدار:

این دارو فقط از راه عضلانی بایستی تزریق شده و از تزریق داخل وریدی، داخل شریانی، داخل لایه ی چربی و زیرجلدی خودداری شود.

حساسیت شدید به پنی سیلین سبب عوارض جدی و کشنده شده است. لذا قبل از درمان با هر نوع پنی سیلین، باید از حساسیت بیمار نسبت به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و سایر آلرژن ها اطلاع حاصل کرده و در صورت بروز حساسیت مصرف دارو باید قطع گردد.

در صورت سابقه ی حساسیت به پروکائین، تست داخل جلدی باید انجام گیرد. در بیماران با سابقه ی آسم یا آلرژن با احتیاط تجویز شود. وسایل درمان شوک آنافیلاکسی در دسترس باشد و بیمار تا 30 دقیقه تحت نظر قرارگیرد. در شیرخواران با احتیاط تجویز گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در بارداری بلامانع است و زیان ناشی از پنی سیلین در دوران بارداری و شیردهی بایستی توسط پزشک ارزیابی شود.

شرایط نگهداری:

فرآورده ی خشک را در دمای زیر 25 درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمائید.

شکل دارویی:

پروکاپن 400000 واحدی محتوی 300000واحد پنی سیلین جی پروکائین و 100000واحد پنی سیلین جی پتاسیم می باشد.

پروکاپن 800000 واحدی محتوی 600000واحد پنی سیلین جی پروکائین و 200000واحد پنی سیلین جی پتاسیم می باشد.