Clamox 156


برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید

کلاموکس (کوآموکسی کلاو)

پودر آماده برای تهیه سوسپانسیونهای:

125/31.25 mg) و mg  200 /28.5و mg   250/62.5وmg  400/57).

کلاموکس داروئی از دسته آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف  ومتشکل از یک پنی سیلین (آموکسی سیلین)و یک مهار کننده

بتالاکتاماز (کلاولانیک اسید) میباشد.

کلاموکس درموارد زیر میتواند مصرف شود:

-عفونت های ENT (Otitis media,sinusits,Tonsillitis )  .

-عفونت های دستگاه تنفسی (شامل Lobar and Bronchopneumonia,Bronchitis).

-عفونتهای مجاری ادراری- تناسلی(شامل Pyelonephritis,urethritis,cystitis ).

وعفونتهای دندان ،پوست، بافت های نرم،مفاصل واستخوان و...میتواند مصرف شود 

1-راهنمائی های عمومی برای مصرف صحیح دارو: 

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویزگردیده است،لذاازمصرف آن درموارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک  خود مشورت نمائید:

-درصورت سابقه حساسیت به پنی سیلین ها،سفالوسپورینها،گریزوفولوین یاداروهای دیگر و یا غذاها، مواد محافظ،رنگهاو...

-در صورت ابتلا به بیماریهایی نظیرحساسیت،دیابت، بیمار یهای گوارشی وسابقه خونریزی دستگاه گوارش.

- قبل از انجام آزمایش قند خون.

-در صورت ابتلاء به بیمار یهای کبدی و کلیوی.

2-عوارض جانبی دارو:

هر داروبه موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث  بروز بعضی عوارض  ناخواسته نیز بشود.اگر چه همه این عوارض در یک

فرد دیده نمیشود،درصورت بروز هریک از عوارض ذیل با پزشک مشورت نمائید:

-خارش، کهیر،خس خس سینه و اشکال  در تنفس، سردرد، سرگیجه،  تحریک پذیری، لوکوپنی، ترومبوسیتوپنی   و بندرت  آنمی

همولیتیک نیز با مصرف این داروگزارش شده است،این عوارض بمرور زمان وتطبیق بدن بادارو رفع میگردند.در صورت مصرف بیش

از دوزتجویزشده دارو،بیمار را به مراکز درمان مسمومیت انتقال دهید.

3-روش تهیه سوسپانسیون :

ابتدا  چند بار شیشه را تکان دهیدتا ذرات پودر از هم باز شود.سپس تا خط نشانه آب  جوشیده  و  سرد  شده را  در  دو مرحله  به

پودر بیفزائید و هربار شیشه را خوب تکان دهید  سوسپانسیون  کلاموکس  را حتی المقدور با استفاده از پیمانه داخل جعبه مصرف

نمائید  که مقدارلازم(5میلی لیتر )را به بیمار برساند.

4- شرایط نگهداری وتوصیه های عمومی:

شیشه محتوی پودر را  دور  از رطوبت  و  د ر دمای  زیر۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم آفتاب ودر بسته بندی اصلی خود

نگهداری نمائید.

سوسپانسیون پس ازتهیه۷ روز  در دمای  یخچال  قابل نگهداری  است.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمائید.

5-میزان مصرف دارو در کودکان :

مقدار مصرف راپزشک معین میکند.در کودکان توصیه می شوداز سوسپانسیون استفاده گردد. مقدار مصرف معمول دارو بشرح زیر است :

-اطفال تاسه ماهگی:

15 میلی گرم بازای هرکیلوگرم وزن بدن (براساس آموکسی سیلین )هر 12 ساعت.

-اطفال سه ماهه و بیشتر و کودکان تا 40 کیلوگرم وزن بدن:

درعفونتهای شدید: 5/22 میلیگرم آموکسی سیلین بازای هرکیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت یا 3/13 میلیگرم آموکسی سیلین

بازای هرکیلوگرم وزن بدن هر 8 ساعت.

عفونتهای متوسط: 5/12 میلی گرم آموکسی سیلین بازای هرکیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت یا7/6 میلیگرم آموکسی سیلین

بازای هرکیلوگرم وزن بدن هر 8 ساعت.

6-در طول مصرف این دارو به نکات زیر توجه نمایید :

-دارورابا فواصل زمانی منظم میل نموده و دوره درمان را کامل کنید حتی اگر ظاهراً بهبودی حاصل شده باشد.

- دارو را بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط  پزشک،مصرف نکنید.

-این دارو را می توانید همراه با غذا یا با معده خالی  مصرف کنید.

-درصورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به محض بیادآوردن آنرا مصرف  کنید ولی اگرتقریباً زمان مصرف نوبت

بعدی فرارسیده باشددوز تجویز شده را مصرف  کرده و ازدو برابر کردن مقدارمصرف خودداری کنید. درصورتیکه طی چندروز

درمان علائم بهبودی مشاهده نشدبه پزشک مراجعه کنید.

برای بهبودی کامل در عفونت های ناشی ازگلودرد چرکی،درمان حداقل بمدت 10 روز باید ادامه یابد تاازبروز تب روماتیسمی حاد

جلوگیری شود.

7-هشدار:

درصورت بوجود آمدن هرگونه عوارض همانند:اسهال، تهوع،استفراغ،زخم دهان و زبان لکه های قرمز ودانه های پوستی وعلائم

یرقان مصرف دارو را قطع وبه پزشک معالجتان مراجعه کنید.

8-موارد منع مصرف:

-دربیماران دارای حساسیت به پنی سیلین هاوسابقه آلرژی به کوآموکسی کلاو منع   مصرف دارو وجود دارد.      

-دربیماران دارای نارسائی کلیوی که میزان کلیرنس کراتینین پائینتر از 30ml/min دارند باید تعدیل دوز انجام گیرد.

9-اشکال داروئی :

پودر آماده برای تهیه سوسپانسیونهای:

سوسپانسیون کلاموکس 31.25/125 میلی گرمی در جعبه های یک عددی .

سوسپانسیون کلاموکس  28.5/200 میلی گرمی در جعبه های یک عددی .

سوسپانسیون کلاموکس  62.5/250 میلی گرمی در جعبه های یک عددی.

سوسپانسیون  کلاموکس 57 /400  میلی گرمی در جعبه های یک عددی.

USP DI  2004   - PDR 2006 رفرانس