آموراکس 250 میلی گرم


برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید


نام دارو:

آموکسی سیلین (آموراکس®)

دسته ی دارویی:

دسته ی آنتی بیوتیک های پنی سیلینی

موارد مصرف:

· عفونت های گوش، بینی و گلو

· عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی

· عفونت های پوست

· عفونت های ادراری و تناسلی

مکانیسم اثر:

این دارو با اتصال به پروتئین متصل شونده به پنی سیلین باعث مهار ترنس پپتیداز ها می شود و همچنین باعث ممانعت از ساخت پپتید و گلیکان دیواره ی سلولی باکتری شده در نتیجه تخریب دیواره ی سلولی باکتری و از بین رفتن باکتری می گردد.

فارماکوکینتیک:

این دارو بعد از جذب توسط کبد متابولیزه شده و عمدتا از طریق ادرار دفع می گردد.

مقدار و نحوه ی مصرف صحیح:

مقدار مصرف هر دارو باید توسط پزشک متخصص تعیین گردد اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد.

در کودکان بالای 40 کیلوگرم باید از سایر اشکال دارویی و مطابق دوز بندی بزرگسالان مصرف نمود.

عفونت گوش، بینی و گلو: در کودکان 3 ماهه و بزرگتر با وزن کمتر از 40 کیلوگرم در عفونت متوسط 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در دو دوز منقسم یا 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در سه دوز منقسم مصرف گردد.

در عفونت های شدید 45 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در روز در دو دوز منقسم یا 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در سه دوز منقسم مصرف گردد.

در کودکان کمتر از سه ماه، تا 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دو دوز منقسم مصرف گردد.

عفونت تناسلی و ادراری: در کودکان 3 ماهه و بزرگتر با وزن کمتر از 40 کیلوگرم در عفونت متوسط 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در دو دوز منقسم یا 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در سه دوز منقسم مصرف گردد.

در عفونت های شدید 45 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در روز در دو دوز منقسم یا 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در سه دوز منقسم مصرف گردد.

در کودکان کمتر از سه ماه، تا30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دو دوز منقسم مصرف گردد.

عفونت دستگاه تنفسی تحتانی: در کودکان سه ماهه و بزرگتر با وزن کمتر از 40 کیلوگرم، 45 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دو دوز منقسم یا 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در سه دوز منقسم مصرف گردد.

در کودکان کمتر از سه ماه، تا 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دو دوز منقسم مصرف گردد.

عفونت های پوستی: در کودکان 3 ماهه و بزرگتر با وزن کمتر از 40 کیلوگرم در عفونت متوسط 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در دو دوز منقسم یا 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در سه دوز منقسم مصرف گردد.

در عفونت های شدید 45 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در روز در دو دوز منقسم یا 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در سه دوز منقسم مصرف گردد.

در کودکان کمتر از سه ماه، تا 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دو دوز منقسم مصرف گردد

نحوه ی آماده سازی:

پودر برای تهیه ی 100 میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی می باشد.

ابتدا شیشه را تکان دهید تا ذرات پودر از هم باز شوند سپس آب جوشیده ی سرد را در دو مرحله و تا خط نشانه به پودر اضافه نموده، هر بار شیشه را به خوبی تکان دهید تا سوسپانسیون یکنواخت بدست آید.

قبل از هر بار مصرف شیشه را به خوبی تکان دهید و بعد از هر بار مصرف در ظرف را محکم ببندید.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه ی حساسیت به این دارو از مصرف آن خودداری شود.

هشدار:

در صورت داشتن نارسایی کلیوی قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

در صورت بروز اسهال بعد از مصرف دارو با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

دارو را در فواصل زمانی معین مصرف کرده و دوره ی درمان را کامل نمائید حتی اگر ظاهرا بهبودی کامل حاصل شده باشد.

سوسپانسیون بعد از تهیه 7 روز در دمای اتاق و 14 روز در دمای یخچال قابل نگهداری است بعد از این مدت باقی مانده ی دارو را دور بریزید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هم زمان هر گونه دارو یا مکمل همراه این دارو با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است سبب بروز عارضه نیز گردد اگرچه همه ی عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

واکنش های حساسیتی مانند کهیر و تب، اسهال و تهوع

شرایط نگهداری:

فرآورده ی خشک را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.

شکل دارویی:

سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 و 250 میلی گرم.